StUF-BG: Standaard UitwisselingsFormaat BasisGegevens

Geplaatst op in de categorie nieuws

De applicatie van B-ware Business Software DocSys voldoet aan de koppeling met de juiste versie van StUF-BG en is opgenomen in de GEMMA softwarecatalogus.

StUF-BG is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de generieke StUF-standaard (Standaard Uitwisselings Formaat). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen tussen ICT-applicaties.

Via het StUF-testplatform kan een gemeente controleren of te koppelen applicaties voldoen aan de juiste versie van StUF-BG. Door het gebruik van het StUF testplatform voor te schrijven aan ICT- leveranciers bij aanschaf van nieuwe software, krijgen gemeenten meer grip op kwaliteit van de applicatiekoppelingen.

Op de website van KING: Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten is meer informatie te vinden over StUF-BG.

Terug naar het overzicht