Rijksbrede huisstijl in Carma DocSys voor V&W

Geplaatst op in de categorie nieuws

In de afgelopen maanden is de huisstijl binnen Carma DocSys, sinds 2001 de documentgenerator van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, aangepast aan de Rijksbrede huisstijl. Alle onderdelen van Verkeer en Waterstaat zijn momenteel bezig om de nieuwste versie van Carma DocSys, met de juiste huisstijlmodellen, uit te rollen. Begin 2009 zal iedereen die werkzaam is bij het ministerie de juiste huisstijl kunnen toepassen in alle Word en PowerPoint documenten.

XML-transformer

Binnen Rijkswaterstaat zijn twee applicaties in gebruik, GROS, het grondaankoopsysteem van Rijkswaterstaat en Quicklic, een beslisapplicatie waarmee de inhoud van een vergunning wordt gegenereerd. Om de uitvoer van deze applicaties in de juiste huisstijl te krijgen is de XML-transformer ontwikkeld. De XML-transformer maakt van een XML-document, dat door de externe applicaties aangeleverd wordt, een compleet Word-document met inhoud in de juiste huisstijl. De invoer-XML wordt getoetst aan een XSD-schema en indien het een correct formaat heeft wordt er een Word-document van gemaakt met behulp van de engine van Carma DocSys.

Documentserver

De DocSys Documentserver dient als vervanging van de XML-transformer. Hierbij worden de documenten niet meer op het systeem van de gebruiker gemaakt maar is er een webservice waar de XML-documenten direct vanuit de externe applicaties naar toe gestuurd worden. Hierdoor is er geen uitrol meer op de lokale systemen nodig, maar is de installatie van een server voldoende.

Doordat de Documentserver de huisstijl definieert, kan de Documentserver als centrale documentgenerator gebruikt worden door diverse externe applicaties. Hiermee is het niet meer nodig dat in deze externe applicaties zelf de huisstijl hoeft te worden vastgelegd en beheerd. Het beheer van de huisstijl vindt slechts op één plek plaats, namelijk in de Documentserver.

Tags

Terug naar het overzicht