Ons logo de abacus

Ons logo is een uitsnede van een telraam waarop een aantal kralen te zien is. Een telraam wordt ook Abacus genoemd. De Abacus is de voorloper van de hedendaagse computer. De Chinezen werkten al zo’n 2000 jaar voor Christus met een Abacus. Als handen tekortschieten om grote getallen te tellen, brengt het telraam uitkomst. Door simpel met de kralen te schuiven kunnen complexe berekeningen snel worden uitgevoerd. De witte kralen van de Abacus in ons logo staan symbool voor het automatiseren en vereenvoudigen van kantoorwerk.

Abacus achtergrondAbacus-(703-x-642)

Het woord Abacus heeft twee betekenissen. In de Toscaanse en Dorische architectuur is de Abacus de vlakke vierkante dekplaat die op de zuilen van klassieke Romeinse en Griekse bouwwerken staat. De rode vierkante Abacus (dekplaat) symboliseert dat een gebruiksvriendelijke oplossing het draagvlak onder de eindgebruikers vergroot.

Abacus als symbool voor onze kerncompetenties

Beide betekenissen van het woord Abacus symboliseren de kerncompetenties van B-ware: met klassieke kwaliteit innoveren om kantoorwerk makkelijk te maken voor onze klanten. Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door de kwaliteit van de oplossing en de acceptatie door de eindgebruikers.