Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Geplaatst op in de categorie nieuws

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. De screeningsautoriteit Justis raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.

Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) vliegensvlug binnen

De doorlooptijden of beslistermijn voor rechtspersonen is maximaal 16 weken. Wij waren dan ook blij verrast toen de GVA 8 dagen na aanvraag al op onze deurmat viel.

DocSys Documentserver

De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) wordt net als de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) door de screeningsautoriteit Justis gegenereerd met de DocSys Documentserver met Oracle integratie.

 

Terug naar het overzicht